Jana GODALOVÁ

Bakalářská práce

Velký gymnastický míč v kondičním tréninku hráče ledního hokeje

A gym ball at a fitness training of an ice hockey player
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku posturální stabilizace a možnosti jejího vyšetření z pohledu rehabilitace a tělovýchovné praxe u hráče ledního hokeje. Cílem práce je realizace kondičního programu po dobu tří měsíců, orientovaného na kvalitu posturální stabilizace s využitím velkého gymnastického míče formou balančního cvičení.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of postural stabilization and the possibility of examination from the perspective of rehabilitation and sports practice of an ice hockey player. The aim of this work is the realization of a three months fitness programme which is aimed at the quality of a postural stabilization by using a gym ball by means of balance exercises.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petra Dobešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GODALOVÁ, Jana. Velký gymnastický míč v kondičním tréninku hráče ledního hokeje. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta