Miroslava Anderová

Bakalářská práce

Sociálne siete a ich využitie v českom hotelierstve

Social networks and their use in czech hospitality
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was a descriptive analysis of social networks in czech hospitality. The thesis consists of three chapters. The first chapter pays attention to the overview of social networks marketing in hospitality. It is dedicated to the essence of marketing mix and marketing communication in relation to hospitality and it is also dedicated to specifics of social networking in hospitality …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bola deskriptívna analýza sociálnych sietí v českom hotelierstve. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá prehľadom marketingu sociálnych sietí v hotelierstve. Venuje sa podstatne marketingového mixu a marketingovej komunikácie vo vzťahu k hotelierstvu a taktiež sa venuje špecifikám sociálnych sietí v hotelierstve. Cieľom analytickej časti bakalárskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze