Theses 

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě – Bc. Roman Smetana

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Roman Smetana

Bachelor's thesis

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě

Cyber Security in public administration

Anotácia: Bakalářská práce na téma „Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě“ hodnotí aktuální stav a vývoj informační bezpečnosti v prostředí České republiky v souvislosti se zaváděním Zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Srovnává vládní koncepci řízení informatiky, porovnává zákonná opatření a normy, sleduje východiska těchto opatření a také možnosti reálného zabezpečení kyberprostoru. Srovnává soukromý a veřejný sektor v této oblasti a její rozvoj v souvislosti s postupující informatizací lidské společnosti. Smyslem práce je popsat postupy spojené s řízením bezpečnosti a stanovit dopady implementace Zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti do prostředí konkrétní instituce a dalších vybraných organizací ve veřejné správě. Najít neřešené oblasti - bílá místa, nebo naopak místa kde dochází k překryvům na poli bezpečnosti a zhodnotit celkovou úroveň poskytované legislativní podpory. Upozornit na případná rizika a poskytnout zpětnou vazbu nebo podporu pro zvýšení úrovně zabezpečení státních institucí.

Abstract: Thesis on "Cyber security in public administration" is trying to assess the current state and development of information security in the Czech Republic in connection with the implementation of the law on cyber security. It compares the government's concept of information management, compares the legal measures and standards, monitors the basis of these measures and the possibility of real security of cyberspace. Compares private and public sector in this area in the context of computerization human society. The purpose is to describe the management procedures and safety impacts of implementation of the Act to establish an environment of individual institutions. It find blank spaces or overlaps security and assess overall level of legislative support. Draw attention to the potential risks and provide feedback and support to improve security of state institutions.

Kľúčové slová: informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost, kyberprostor, řízení bezpečnosti informací, ISMS, bezpečnostní normy, veřejná správa, elektronizace, legislativa, zákon o kybernetické bezpečnosti, e-Government

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 3. 2019 07:33, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz