Bc. Ondřej RAFFEL

Master's thesis

Parkour v mezích materiality

Parkour in Limits of Materiality
Anotácia:
Parkour je pohybová aktivita provozovaná nejčastěji v městském prostředí (lidé věnující se parkouru se nazývají traceuři). Diplomová práce se zabývá vztahem parkouru a materiality z pozice přístupu zvaného teorie aktérských sítí (Latour 2005). Tento přístup chápe svět jako efekt a výsledek vztahů a asociací různých aktérů. Materialita je tedy chápána jako traceurům (lidem) rovnocenný aktér. Z této …viac
Abstract:
Parkour is a physical activity most often practised in the urban environment (people practising parkour are called traceurs). The diploma thesis deals with the relationship of parkour and materiality by the approach of the actor-network theory (Latour 2005). This approach understands the world as the effect of relationships and associations of different actors. Materiality is therefore understood as …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAFFEL, Ondřej. Parkour v mezích materiality. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/