Bc. Martin Šváb

Master's thesis

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Agro Energie a Zemědělské družstvo Košťálov

Possibilities of using of classical and modern methods in classification of financial stability of following companies: DS Agro Libštát, DS Agro Energie and Zemědělské družstvo Libštát
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využitím klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Energie a Zemědělské družstvo Košťálov. Výše zmíněné firmy jsou blíže specifikovány v dalších kapitolách práce. Hodnocení finanční stability a výkonnosti je dosahováno za pomoci klasických i moderních metod, jako je finanční analýza, rozbory rentability, aktivity, zadluženosti …viac
Abstract:
My diploma work concerns modern methods of financial stability and output of these companies : DS Agro Libštát, DS Energie and Zemědělské družstvo Košťálov. The companies, which I have mentioned, are specified in other chapters. Classification of financial stability and output of these companies were achieved with both classical and modern methods, for example financial analysis, analysis of business …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní