Bc. Martin Šváb

Master's thesis

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Agro Energie a Zemědělské družstvo Košťálov

Possibilities of using of classical and modern methods in classification of financial stability of following companies: DS Agro Libštát, DS Agro Energie and Zemědělské družstvo Libštát
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firem: DS Agro Libštát, DS Energie a Zemědělské družstvo Košťálov. Výše zmíněné firmy jsou blíže specifikovány v dalších kapitolách práce. Hodnocení finanční stability a výkonnosti je dosahováno za pomoci klasických i moderních metod, jako je finanční analýza, rozbory rentability, aktivity, zadluženosti …more
Abstract:
My diploma work concerns modern methods of financial stability and output of these companies : DS Agro Libštát, DS Energie and Zemědělské družstvo Košťálov. The companies, which I have mentioned, are specified in other chapters. Classification of financial stability and output of these companies were achieved with both classical and modern methods, for example financial analysis, analysis of business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Stanislava Čížková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní