Karolina Kůtová

Bakalářská práce

Typologie spotřebitele na trhu s čaji jako charakteristika značky

Typology of consumer in the tea market, as a brand characteristic
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma "Typologie spotřebitele na trhu s čaji jako charakteristika značky" se zabývá charakteristikou spotřebitelů jednotlivých značek čaje a jejich nákupním chováním. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá důležitostí segmentace trhu, nákupních chováním, typologií spotřebitele a tvorbou marketingového výzkumu. V praktické části je …více
Abstract:
The Bachelor Thesis entitled " Typology of consumer in the tea market, as a brand characteristic" characterizes tea consumers of various brands and their consumer behavior. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the importance of market segmentation, consumer behavior, consumer typology and methodology of marketing research. The practical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Radek Tahal
  • Oponent: Marie Tolarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45315

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management