Bc. Kristýna Holasová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující nákupní rozhodování českých spotřebitelů

Factors influencing the purchasing decision making of Czech consumers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nákupním chováním českých spotřebitelů. Zaměřuje se především na faktory, které působí na jejich nákupní rozhodování. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy dané problematiky. Je zde rozebrán kupní rozhodovací proces, typologie spotřebitelů a porovnání druhů nákupů. V praktické části diplomové práce jsou uvedeny výsledky výzkumné sondy, jejímž cílem bylo zjistit, …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the buying behaviour of Czech consumers. It focuses mainly on factors that affect purchasing decisions. The theoretical part describes the basic concepts of this issue. It discusses the purchasing decision making process, the typology of consumers and the influence of different types of purchases on these decisions. The practical part of the thesis presents the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní