Bc. Josef Gabriel

Bakalářská práce

Význam pedagogického vzdělání pracovníků autoškol a zkušebních komisařů řidičů pro modifikaci práce podle typologie uchazečů o řidičské oprávnění

Importance of teacher education staff and Driving examiners for drivers to modify the work according to the typology of applicants for a license
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podmínkami nutnými pro provozování autoškoly, získání profesního osvědčení pro učitele autoškol a průkazu zkušebního komisaře řidičů, významem pedagogického vzdělání pracovníků autoškol a zkušebních komisařů řidičů v závislosti na typologii uchazečů o řidičské oprávnění. Působení pracovníků autoškol a zkušebních komisařů řidičů na uchazeče dle jejich psychologického, mentálního …více
Abstract:
This thesis deals with the conditions required to operate a driving school, obtain a professional certificate for driving instructors and drivers' license examiner, the importance of teaching staff training driving instructors, examiners and drivers, depending on the typology of applicants for a license. Effects of Workers Driving examiners for applicants for drivers based on their psychological, mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta