Bc. Šárka CHOBOTOVÁ

Diplomová práce

Výtvarný projev zrakově postižených dětí v předškolním věku

Artistic expression of visually impaired preschool children
Anotace:
Zrakové postižení způsobuje jedinci specifické potíže a často ovlivňuje celou osobnost. Určité odlišnosti se vyskytují i v oblasti výtvarného projevu v období předškolního vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat vliv edukace v mateřské škole na rozvoj výtvarných aktivit dětí se zrakovým postižením. Diplomová práce je rozložena do čtyř kapitol. V rámci teorie budou charakterizovány druhy a stupně …více
Abstract:
Visual handicaps cause specific problems and frequently affect the whole personality of handicapped individuals. Certain differences also occur in the area of art expression during pre-school education. The object of the thesis is to analyze the impact of nursery-school education on the development of art activities in visually handicapped children. The thesis is divided into four chapters. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOBOTOVÁ, Šárka. Výtvarný projev zrakově postižených dětí v předškolním věku. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika