Bc. Markéta Teličková

Diplomová práce

Výtvarný projev žáků s kombinovaným postižením

An art expression of pupils with multiple disabilities
Anotace:
Diplomová práce „Výtvarný projev žáků s kombinovaným postižením“ se zabývá vlivem výtvarných aktivit na žáky s kombinovaným postižením. Teoretická část vymezuje kombinované postižení, vzdělávání žáků s kombinovaným postižením, výtvarnou výchovu a výtvarné techniky. Praktická část se zaměřuje na výtvarný projev konkrétních žáků a jeho vliv v určených oblastech. Cílem této práce je zjistit, jaký vliv …více
Abstract:
Diploma thesis „An art expression of pupils with multiple disabilities“, deals with influence of art activities on pupils with multiple disabilities. The theoretical part defines multiple disabilities, education of pupils with multiple disabilities, art education and art techniques. The practical part focuses on art expression of individual pupils and its influence in designated areas. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta