MDDr. Mgr. Simona Moravcová Balková, Ph.D.

Disertační práce

Molekulární regulace během vývoje kraniofaciálních struktur

Molecular regulation during craniofacial development
Anotace:
Vývoj kraniofaciální oblasti představuje komplexně řízený proces zahrnující četné genové interakce. Současný výzkum se v této souvislosti zaměřuje zejména na hledání nových potenciálně významných genů, které mohou podmiňovat poruchy formování dočasné nebo trvalé dentice či se podílet na vzniku kraniofaciálních malformací. Odhalení a pochopení změn v signalizační síti, které jsou jejich podkladem, může …více
Abstract:
Craniofacial development is a compound process, which is directed by complex network of gene interactions. Current research is focused on the identification of new essential genes that can cause the failure of temporary or permanent teeth initiation or can result into craniofacial malformation formation. The understanding of alterations in signaling network will lead to more frequent and precise diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta