Theses 

Životní situace matek samoživitelek z perspektivy sociální práce – Michaela Kaňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Michaela Kaňová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Životní situace matek samoživitelek z perspektivy sociální práce

Anotace: Cílem mé práce je popsat životní situace matek samoživitelek a možné zdroje podpory v rámci sociální práce. Jedná se teoretickou práci, vypracovanou metodou kompilace. Osobní motivací pro mě byla vlastní zkušenost, co by dítě samoživitelky. Uskupení matek-samoživitelek bývá kategorizována obecně pod cílovou skupinu rodiny, které je věnována celá první kapitola. Dále jsou kapitoly věnovány tématům: příčiny samoživitelství, finanční stránka matek-samoživitelek, postavení a práva žen a konečně zdroje optikou sociální práce a systému státního sociálního zabezpečení.

Abstract: The aim of this theses is to describe life conditions of single mother and possible sources of social assistance. It is theoretical thesis done by the compilation method. My own experience as a single-parent child was a personal motivation for me. Generally, the category of single mothers is categorized under the target group of a family which the whole first chapter is devoted to. Other chapters are focused on reasons of being a single mother, financial aspects of single mothers, the status and the women rights. Two chapters focus on sources of a social work and sources of Social security system.

Klíčová slova: rodina, samoživitelství, matky, gender, postavení žen na trhu práce, sociální práce, zdroje pomoci, systém sociálního zabezpečení, family, self-employment, mothers, the status of women in the labor market, social work, source of assistance, social security system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz