Michaela Kaňová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Životní situace matek samoživitelek z perspektivy sociální práce

Anotace:
Cílem mé práce je popsat životní situace matek samoživitelek a možné zdroje podpory v rámci sociální práce. Jedná se teoretickou práci, vypracovanou metodou kompilace. Osobní motivací pro mě byla vlastní zkušenost, co by dítě samoživitelky. Uskupení matek-samoživitelek bývá kategorizována obecně pod cílovou skupinu rodiny, které je věnována celá první kapitola. Dále jsou kapitoly věnovány tématům: …více
Abstract:
The aim of this theses is to describe life conditions of single mother and possible sources of social assistance. It is theoretical thesis done by the compilation method. My own experience as a single-parent child was a personal motivation for me. Generally, the category of single mothers is categorized under the target group of a family which the whole first chapter is devoted to. Other chapters are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc