Bc. Senta Brunerová

Bakalářská práce

Cirkulární ekonomika a marketing

Circular economy and marketing
Anotace:
Bakalářská práce „Cirkulární ekonomika a marketing“ popisuje současný stav životního prostředí a možné změny přístupu k průmyslu a využívání (přírodních) zdrojů, mezi něž můžeme zařadit zejména eko-efektivitu a cirkulární ekonomiku. Dále pak popisuje pojem cirkulární ekonomika možné benefity tohoto přístupu. V druhé části následuje úvod do marketingu, propojení cirkulární ekonomiky a marketingu a ve …více
Abstract:
The bachelor thesis "Circular Economy and Marketing" describes the current situation of the environment and possible changes in the approach to industry and the use of (natural) resources. This approach can include in particular eco-efficiency and the circular economy. Furthermore, the thesis describes a concept of circular economy and possible benefits of this attitude. The second part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management