Jiří Zákoucký

Diplomová práce

Sdílená ekonomika a její odraz v ekonomice ČR

Sharing economy and its reflection on economy of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou a jejím odrazem v ekonomice České republiky primárně v letech 2015–2018. Sdílená ekonomika je vnímána jako nový podnikatelský prostor přinášející nové formy podnikání, které nebyly dříve možné a nejsou založeny pouze na osobním vlastnictví, což je předmětem hypotézy této práce. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit dopad působení tohoto podnikání na …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on sharing economy and its reflection on economy of the Czech Republic, particularly in years 2015-2018. The subject of hypothesis is as follows. Sharing economy is perceived as new entrepreneur opportunity which brings a new sort of entrepreneurship. This was not practicable previously and are not based only on personal ownership. The purpose is to analyse and to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Eva Kislingerová
  • Oponent: Patrik Paneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78879