Bc. Vít ŠIMEČEK

Diplomová práce

Lost in translation: translation equivalents of modal particles and sentence adverbials in the parallel translation corpus InterCorp.

Lost in translation: translation equivalents of modal particles and sentence adverbials in the parallel translation corpus InterCorp.
Abstract:
This diploma thesis deals with Czech and English sentence adverbials/modal particles and their translation equivalents in the parallel corpus InterCorp. The examined expressions are studied with consideration of their potential function as epistemic and evidential markers. The theoretical part introduces the concepts of epistemic modality and evidentiality, their relation and means of realisation. …více
Abstract:
Diplomová práce zkoumá česká a anglická větná adverbia/modální částice a jejich překladové ekvivalenty skrze paralelní korpus InterCorp a nahlíží na ně z hlediska jejich potenciální epistemické nebo evidenciální funkce. Teoretická část práce představuje koncepty epistemické modality a evidenciality, jejich vztah a způsoby vyjádření. Dále jsou v této části definovány skupiny slov větných adverbií a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEČEK, Vít. Lost in translation: translation equivalents of modal particles and sentence adverbials in the parallel translation corpus InterCorp.. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi