Bc. Sophia Tesařová Byrouti

Diplomová práce

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

The employment of disabled persons
Anotace:
Tato práce "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se v úvodu zabývá vymezením základních pojmů a obecně problematikou, která vymezení provází. V další kapitole práce podrobně řeší právní úpravu vzdělávání osob se zdravotním postižením v České republice včetně způsobu integrace těchto osob a jejich následným studiem na středních a vysokých školách. V následující kapitole práce pojednává o postavení …více
Abstract:
This thesis, "Employment of People with Disabilities", deals with the definition of the basic concepts and the general issues associated with this topic. In the next chapter the thesis deals with the legal regulation of the education of persons with disabilities in the Czech Republic in detail, including the way of integration of these persons and their subsequent studies at secondary and tertiary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní