Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Bachelor's thesis

Osobnostní rozvoj člena výcvikové komunity v přístupu zaměřeném na člověka (PCA)

Personality development of the training community member in the person centred approach
Abstract:
Autor se ve své práci zaměřil na osobnostní rozvoj členů výcvikové komunity v přístupu zaměřeném na člověka (PCA), konkrétně VI. výcvikové komunity organizované Diakonií Českobratrské církve evangelické. Cílem práce bylo zjistit, v jaké oblasti pociťují členové výcvikové komunity PCA největší osobnostní změnu a jak hodnotí jednotlivé prvky výcvikového programu z hlediska jeho přínosu k této změně. …more
Abstract:
The author is concentrated on personality development of members taking part in a person centred approach (PCA) training community; concretely the sixth training community organized by Diaconia Evangelical Church of Czech Brethren. His aim is to find in which domains the training community members feel the greatest progress of personality change and how they evaluate the training programme in the point …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií