Lucie VYSOUDILOVÁ

Bakalářská práce

Přístup k psychohygieně a zvládání stresu učitelů na 1. a 2. stupni základních škol na Ústecku

Approach to psycho-hygiene and coping with stress of teachers on the first and the second level on Primary School in Usti region
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice psychohygieny, zvládání stresu učitelů 1. a 2. stupně základních škol na Ústecku. Teoretická část je zaměřena na problematiku vztahující se ke zvolenému tématu bakalářské práce, především to jsou otázky vlivu duševní hygieny na zvládání dlouhodobého stresu, pracovní výkonnost, vymezení pojmu psychohygiena, její zásady, techniky a metody, dále také její …více
Abstract:
This bachelor´s work is about psychohygiene problems, stress management of Primary and Secondary school teachers in Ústí nad Labem region. The theoretical part focuses on issues related to the selected topic of the bachelor´s work, especially the issues of the impact of mental hygiene on coping with long-term stress, work performance, the definition of the concept of psychohygiene, its principles, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. David Bauer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYSOUDILOVÁ, Lucie. Přístup k psychohygieně a zvládání stresu učitelů na 1. a 2. stupni základních škol na Ústecku. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika