Bc. Veronika Široká

Diplomová práce

Motivace zdravotních sester pečujících o umírající v jejich domácím prostředí

Motivation of nurses caring for dying patients at home
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je pracovní motivace zdravotních sester. Téma je zasazeno do kontextu nestátního zdravotnického zařízení, které poskytuje pacientům péči v jejich vlastním sociálním prostředí a je zaměřeno na péči o pacienty, kteří umírají doma. Z tohoto důvodu je v teoretické části podstatné nastínit specifika zdravotnického povolání, domácí zdravotní péče a terminálního stadia …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to discover what the motivation of nurses during their work operations is. The topic is set in the context of a private health care facility that provides care to patients in their own apartments and is focused on the care of patients who are dying at home. For this reason, it is essential that the theoretical part outlines the specifics of medical profession, home healh …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje