Lucie Herbočková

Bachelor's thesis

The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture

Proces kulturní adaptace amerických přistěhovalců na českou kulturu
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá adaptací amerických přistěhovalců na českou kulturu. Cílem práce je určit, jak američtí přistěhovalci reagují na české prostředí, vnímají rozdíly a zjistit, jaké faktory ovlivňují proces adaptace. Teoretická část práce definuje základní pojmy například jako je kultura, migrace, akulturace, enkulturace a teorie interkulturní adaptace. Tato část vychází z mnoha uznávaných …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the adaptation of American immigrants to the Czech culture. The aim is to determine how American immigrants respond to the Czech environment, perceive the differences, and to determine what factors influence the adaptation process. The theoretical part describes the basic definitions such as culture, migration, acculturation, enculturation, and the theories of intercultural …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií