Lenka VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Human Resources and English as an official language in an international company

Human Resources and English as an official language in an international company
Abstract:
The present thesis focuses on interpersonal communication and barriers to effective communication in companies where English is used as an official language by non-native speakers. The theoretical part describes the basic terms related to communication and the second practical part describes chosen international company. Focus is given on analyzing of the current situation concerning effectiveness …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mezilidskou komunikaci a bariery v efektivní komunikaci ve společnostech, kde je angličtina využívána jako jednací jazykem převážně nerodilými mluvčími. Teoretická část popisuje základní pojmy týkající se komunikace a druhá praktická část popisuje vybranou mezinárodní společnost. Důraz je kladen na analyzování současné situace, co se týče efektivity mezilidské komunikace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Lenka. Human Resources and English as an official language in an international company. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta