Ing. Radka Mácová

Bachelor's thesis

Volby do krajských zastupitelstev 2008 a jejich politické dopady

Regional Election and its Political Impact
Abstract:
Tématem bakalářské práce je politický dopad voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na legislativní úpravu voleb a teoretické začlenění krajských voleb do kontextu teorie druhořadých voleb. Druhá část shrnuje konkrétní výsledky voleb v roce 2008 ve srovnání s výsledkem předchozích voleb v roce 2004. Poslední část práce se zabývá konkrétním …more
Abstract:
Bachelor thesis topic is political impact of the elections to regional council in 2008. Thesis is separated into the three parts. First part is dedicated to legislative adaptation of elections and theoretical incorporation of the elections to regional councils into context of theoretical second-rated elections. Second part summarizes particular results of the elections in 2008 compared with the previous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 1. 2011
  • Supervisor: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Reader: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta