Halina Studničková

Disertační práce

Environmentální a ekonomické aspekty likvidace odpadních vod v podmínkách vodovodů a kanalizací.

Environmental and Economic Aspects of Wastewater Disposal in Terms of Water Supply and Sewerage Systems.
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na zmapování možností ekologického chování v oblasti vodovodů a kanalizací v podmínkách České republiky. Samotný předmět podnikání spočívající v úpravě vody na vodu pitnou a její následnou dodávku na straně jedné a odvádění a čištění odpadních vod na straně druhé je přínosem pro životní prostředí. Práce je však zaměřena na procesy související s hlavní činností, zejména …více
Abstract:
This dissertation focuses on mapping of possible environemnt friendly decisions in the area of water and severage systems applicable in the Czech Republic. The water treatment plants and wastewater cleaning stations are in its basics environmentally friendly. However, the dissertation coveres areas related to the main business, mainly the use of energy. The water treatment plants are associated with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 3. 2017
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Nagib Daneshjo, Milan Majerník, Radmila Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava