Mgr. Barbora Janková

Diplomová práce

Problematika fenoménu "hate speech" v kontextu Úmluvy

The Phenomenon of "Hate Speech" in the Context of the Convention
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hate speech v kontextu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Snahou je vy-světlit a popsat přístupy, které Evropský soud pro lidská práva v této oblasti využívá, a poté je zkoumat na konkrétních případech. Stěžejní úlohou práce je analýza judikatury Evropského soudu pro lidská práva týkající se této problematiky a na základě rozboru vybraných rozhod …více
Abstract:
The thesis deals with hate speech in the context of the European Con-vention on Human Rights. Its aim is to account for and explain the ap-proaches that the European Court of Human Rights benefits from. Subsequently, the said approaches are illustrated using case studies. The centre point of the thesis are the analyses of judicial decisions of the European Court of Human Rights. These are further analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Vikarská, MJur
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta