Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Diplomová práce

Žadatelé o azyl: ochrana podle čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech

Asylum-seekers: The Protection under Article 3 of the European Convention on Human Rights
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zákazem vyhoštění dle článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Text Úmluvy výslovně neobsahuje zákaz vyhoštění, ale evropští soudci interpretují článek 3 tak, že zakazuje vyhoštění, hrozí-li osobě mučení, nelidské nebo ponižující zacházení anebo trest.
Abstract:
This thesis deals with the prohibition of expulsion under Article 3 of the European Convention on Human Rights. Text of the Convention contains no explicit prohibition of expulsion, but European judges interpret Article 3 so that it prohibits the expulsion, if there is a risk for the person to be submitted to torture, inhumane or degrading treatment or punishment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav David

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta