Ing. Jan Jaroš

Bakalářská práce

Analýza anemometrických záznamů a vliv větrných turbulencí na fluktuaci radiokomunikačního signálu

Analysis anemometric records and the influence air-turbulence fluctuation on the radiocommunication signals.
Anotace:
V této práci se zabývám zmapováním chování větru a především větrných turbulencí. Hlavním úkolem bylo zmapovat chování optického bezdrátového spoje, ovlivněného atmosférickými poruchami, a to především větrných turbulencí a s nimi spojenými výkyvy.
Abstract:
In this work we deal with the behavior of mappings of wind turbulence and wind in particular. The main task was to map the behavior of optical wireless connections, affected by atmospheric conditions, especially wind turbulence and associated fluctuations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jaroš, Jan. Analýza anemometrických záznamů a vliv větrných turbulencí na fluktuaci radiokomunikačního signálu. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky