Bc. Libor ŠTĚPÁN

Bakalářská práce

Bezdrátový optický spoj pro LAN Ethernet

Wireless optical link for LAN Ethernet
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem funkce a výroby kompletního PtoP (Point to Point) bezdrátového optického spoje pracujícím v infra spektru pro přímé připojení do LAN (Local Area Network) Ethernet. Podrobně popisuje funkci všech částí, elektrických zapojení a zjednodušený náhled mechanického uložení.
Abstract:
Bachelor thesis deals with description of function of all parts and building complete Point to Point infra optical wireless data link for direct connection with LAN Ethernet. It describes function of all parts, electric circuits and mechanics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006
Zveřejnit od: 16. 6. 2006
Identifikátor: 3231

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁN, Libor. Bezdrátový optický spoj pro LAN Ethernet. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.