Bc. Lucia LOUTOCKÁ

Diplomová práce

Hodnocení vybraných chemických a senzorických charakteristik medu.

The classification of chosen chemical and sensory characteristics of a honey.
Anotace:
Práce se zabývá problematikou včelího medu, který hraje významnou roli ve výživě. V teoretické části byla popsána charakteristika základních složek medu a jejich vliv na jeho fyzikálně-chemické vlastnosti. Řešen byl také problém falšování medu a diskutovány metody jeho autentifikace. V experimentální části byla provedena analýza vybraných složek a důležitých jakostních parametrů u různých druhů medu …více
Abstract:
This thesis deals with bee honey which plays an important role in nutrition. In the theoretical part was described a basic characteristic of honey structure and their effect on its physical-chemical characteristics. The problem of false making the honey was solved and methods of its authentication was analysed. In the experimental part was made analysis of the chosen elements important qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010
Identifikátor: 15041

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Marta Severová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOUTOCKÁ, Lucia. Hodnocení vybraných chemických a senzorických charakteristik medu.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe