Mgr. Simona Řádková, DiS.

Bachelor's thesis

Kde je moje místo aneb sociální pedagog v prostředí základní školy

Where is my place or social pedagogue in primary school
Abstract:
Sociální pedagogika jako samostatná pedagogická disciplína vznikla teprve po roce 1989 a to je možná jeden z důvodů, proč je práce sociálního pedagoga stále velkou neznámou především pro neodbornou část veřejnosti. Někteří tento název vůbec neznají, někteří jej zaměňují či ztotožňují s prací sociálního pracovníka. Proto jsem se rozhodla jako studentka oboru sociální pedagogika, zmapovat prostředí základní …more
Abstract:
Social pedagogy, as an independent pedagogical discipline, has formed only after 1989 and it is perhaps one of the reasons why the work of a social educator still remains unknown, especially for improper proportion of the public. Some even do not know this name, some confuse it or equate it with the work of a social worker. I therefore decided, as a student of social pedagogy, to map the elementary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta