Theses 

Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s. – Bc. Dagmar Žáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dagmar Žáčková

Diplomová práce

Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s.

Marketing strategy for Department of Entertainment of Center Babylon Plc.

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce byl návrh marketingové strategie pro oddělení zábavy v Centru Babylon a.s., porovnání se současnou strategií společnosti a hledání jejího zlepšení. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a je zaměřena na popsání marketingového přístupu ke službám a marketingové strategie. V praktické části je představena společnost, popsána analýza marketingové strategie a návrh zlepšení jejích slabých míst. Součástí je také dotazníkové šetření za účelem zjištění zájmu zákazníků o návštěvu oddělení zábavy Centra Babylon. Hlavním přínosem práce je navržení možností zlepšení marketingové strategie.

Abstract: The main goal of the diploma thesis was a draft of the marketing strategy for Entertainment Department of Centre Babylon Plc., compared with the current strategy of the centre and seeking possible improvements. The diploma thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and focuses on description of the marketing approach to services and the marketing strategy. In the practical part is the introduction of the company, description of the marketing strategy analysis and proposals for addressing weaknesses. It also includes questionnaire surveys to determine customer interest in visiting the entertainment department in Babylon Centre. The main acquisition of this work is suggesting possible improvements to marketing strategy.

Klíčová slova: Marketing, marketingová strategie, marketingový mix, segmentace trhu.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28974 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Žáčková, Dagmar. Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz