Bc. Dagmar Žáčková

Diplomová práce

Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s.

Marketing strategy for Department of Entertainment of Center Babylon Plc.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce byl návrh marketingové strategie pro oddělení zábavy v Centru Babylon a.s., porovnání se současnou strategií společnosti a hledání jejího zlepšení. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a je zaměřena na popsání marketingového přístupu ke službám a marketingové strategie. V praktické části je představena společnost, popsána analýza marketingové …více
Abstract:
The main goal of the diploma thesis was a draft of the marketing strategy for Entertainment Department of Centre Babylon Plc., compared with the current strategy of the centre and seeking possible improvements. The diploma thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and focuses on description of the marketing approach to services and the marketing strategy. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáčková, Dagmar. Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika