Mgr. Jiří Hradský

Master's thesis

Princip teritoriality v mezinárodním právu soukromém a procesním - historický vývoj, současné přístupy a problémy v kontextu internetu

Principle of Territoriality in Private International Law - Historical Development, Current Approaches and Problems in the Context of the Internet
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou principu teritoriality, jeho historickým vývojem v kontextu internetu a problémy, které v prostředí internetu tento princip představuje. Práce je rozdělena na tři části. V první části se práce věnuje obecnému vymezení principu teritoriality včetně historického vývoje. Druhá část práce se věnuje problematice teritoriálně založené normy v prostředí internetu se …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of a principle of territoriality, its historical development in the context of the internet and issues which arises in the internet environment with respect to this principle. The thesis is divided into three parts. First deals with general description of the principle of territoriality including his-torical development. The second part deals with the issue of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedúci: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta