Ing. Iveta Ksandrová

Diplomová práce

Výskyt fusarií a tvorba trichothecenových toxinů ve sladu a sladovnách

The occurence of Fusarium and trichothecene toxin production in malt and malt-houses
Anotace:
Onemocnění obilovin způsobené druhy rodu Fusarium je rozšířené po celém světě. Škodlivost tohoto onemocnění spočívá v redukci výnosů, ale zejména však ve schopnosti původců produkovat mykotoxiny, které mohou způsobovat vážné zdravotní problémy u člověka a zvířat. Předmětem této diplomové práce je výzkum zaměřený na používání některých dezinfekčních prostředků ve sladovnách a vliv těchto prostředků …více
Abstract:
Diseases of cereals caused by Fusarium spp. are widespread throughout the world. Harmfulness of this disease lies in reduction in yield but especially in ability of causers to produce mycotoxins. These mycotoxins can cause serious health problems in humans and animals. Issue of this thesis is research focussed on use of certain chosen disinfectants in the malt-house and impact of these resources on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ksandrová, Iveta. Výskyt fusarií a tvorba trichothecenových toxinů ve sladu a sladovnách. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin

Práce na příbuzné téma