Bc. Lucie Melánová

Master's thesis

Význam kulturních institucí, organizací a jednotlivců při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou

The significance of cultural institutions, organizations and individuals at documenting the history of the city Jaroměřice nad Rokytnou
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním, jaký podíl a význam měly a do dnešních dnů mají kulturní instituce, organizace a jednotlivci při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou. V první části je nastíněn stručný vývoj historie Jaroměřic nad Rokytnou, který je důležitý pro pochopení dokumentačního zájmu o toto město. Dále jsou přiblíženy také základní pojmy týkající se sbírkotvorné činnosti …more
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the study of the share and importance of cultural institutions, organizations and individuals in their times and up to date when documenting the history of Jaroměřice nad Rokytnou. The first part outlines the brief history of Jaroměřice nad Rokytnou, which is important for understanding the documentary interest in this city. Further, the basic concepts of collecting activity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Beránek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Museology