Theses 

Význam kulturních institucí, organizací a jednotlivců při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou – Bc. Lucie Melánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Bc. Lucie Melánová

Diplomová práce

Význam kulturních institucí, organizací a jednotlivců při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou

The significance of cultural institutions, organizations and individuals at documenting the history of the city Jaroměřice nad Rokytnou

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním, jaký podíl a význam měly a do dnešních dnů mají kulturní instituce, organizace a jednotlivci při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou. V první části je nastíněn stručný vývoj historie Jaroměřic nad Rokytnou, který je důležitý pro pochopení dokumentačního zájmu o toto město. Dále jsou přiblíženy také základní pojmy týkající se sbírkotvorné činnosti a mapování historie. Stěžejní část práce přibližuje aktivity kulturních institucí, organizací a jednotlivců v oblasti dokumentace historie města a jejich role a význam v této činnosti. Tato část je rozdělena na aktivity v minulosti (do roku 1989) a činnost v současnosti (po roce 1989).

Abstract: This Diploma Thesis deals with the study of the share and importance of cultural institutions, organizations and individuals in their times and up to date when documenting the history of Jaroměřice nad Rokytnou. The first part outlines the brief history of Jaroměřice nad Rokytnou, which is important for understanding the documentary interest in this city. Further, the basic concepts of collecting activity and history mapping are also presented. The main part of the Thesis focuses on the activities of cultural institutions, organizations and individuals in the field of documentation of the history of the city and their role and importance in this activity. This part is divided into past activities (until 1989) and current activities (after 1989).

Klíčová slova: dokumentace historie, Jaroměřice nad Rokytnou, kulturní organizace, spolky, jednotlivci, sbírkotvorná činnost, documentation of the history

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Beránek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz