Theses 

Význam strategické analýzy pro tvorbu strategie podniku – Bc. Michaela Talpová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Michaela Talpová

Diplomová práce

Význam strategické analýzy pro tvorbu strategie podniku

Importance of Strategic Analysis for the Creation of a Business Strategy

Anotace: Cílem této diplomové práce bylo navržení růstové strategie a soubor opatření, které povede k naplnění obchodních cílů vybraného podniku. V této práci je zpracován návrh růstové strategie, která by měla na základě investovaných prostředků firmě nejen zvýšit zisk, ale primárně zvětšit podíl na trhu, na kterém plynule dosáhne určitého postavení, kde bude cílem stabilizovat pozici a zvětšit rozsah povědomí o konkrétní firmě.

Abstract: The aim of this thesis was to propose a growth strategy and a set of measures that will lead to the fulfillment of the business objectives of the selected company. In this work, a proposal for a growth strategy is developed which, on the basis of the invested funds, should not only increase the company's profit, but primarily increase the market share in which it will gradually reach a position where it will aim to stabilize the position and increase the awareness of the particular company.

Klíčová slova: Strategie, Strategické řízení, SWOT analýza, Strategy, Strategy Implementation, SWOT Analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz