Theses 

Zákaznická spokojenost ve firmě RUMBURK KELLY s. r. o. – David Šafr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Šafr

Bakalářská práce

Zákaznická spokojenost ve firmě RUMBURK KELLY s. r. o.

Customer satisfaction in RUMBURK KELLY s. r. o. firm

Anotace: Tématem této bakalářské práce je zhodnocení zákaznické spokojenosti ve firmě RUMBURK KELLY s. r. o. Cílem práce je s pomocí marketingového výzkumu zhodnotit zákaznickou spokojenost u velkoobchodních zákazníků zvolené firmy, vymezit dílčí problémy a navrhnout jejich řešení.V teoretické čísti jsou objasněny pojmy jako zákaznická spokojenost a její měření, marketingový výzkum, customer relationship management a marketing služeb.Praktická část se zabývá samotným marketingovým výzkumem, tedy tvorbou dotazníku, představení autorova očekávání, analýzou a vyhodnocením získaných dat a samotným návrhem opatření, včetně těch realizovaných.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is customer satisfaction in firm RUMBURK KELLY s. r. o. The aim is to evaluate customer satisfaction by wholesale customers with the help of marketing research, define possible issues and to propose solution for these issues.In the theoretical part, there are terms to be found such as customer satisfaction and its measurement, marketing research, customer relationship management and marketing of services.The practical part of the thesis regards marketing research itself. In other words the creation of survey; introduction of author’s expectations, analysis and evaluation of obtained data and proposal of solutions for found issues, including description of implemented measures.

Klíčová slova: Řízení zákaznických vztahů, Marketing služeb, Marketingový výzkum, Zákaznická spokojenost, Měření zákaznické spokojenosti

Keywords: Customer satisfaction, Evaluation of customer satiscaftion, Customer relationship management, Marketing of services, Marketing research

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šturmová, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/4438 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz