Tereza Halbrštátová

Bakalářská práce

Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Januar bis Juni 2016

The Image of Germany in the Czech Mass Media Using the Example of Public Television Channel ČT2 in the Period January - June 2016.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence and role of media in society, with Czech television and some stages in the history of the Czech and German nations. The practical part is dedicated to the analysis of the ČT2 TV station in the time frame January - June 2016. The aim of the thesis is to find out how Germany and its inhabitants are presented to viewers of the ČT2 TV station. The analysis …více
Abstract:
Teoretická část této závěrečné práce se zabývá vlivem a rolí medií ve společnosti, dále pak českou televizí a některými etapami v dějinách českého a německého národa. V praktické části jsou analyzovány pořady televizní stanice ČT2 v časovém rozmezí leden červen 2016. Cílem práce je zjistit, jak je divákům ČT2 prezentováno Německo a jeho obyvatelé. Součástí práce je také průzkum a porovnání výsledků …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Halbrštátová, Tereza. Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum Januar bis Juni 2016. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická