Assel Yelimbetova

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana informací v hotelech a jejich informačních systémech

Safety and protection of information in hotels and their information systems
Anotace:
Hlavním tématem této práce je bezpečnost a ochrana informací v hotelech a jejich informačních systémech. Konkrétně je zaměřena na zpracování systémů bezpečnosti a ochrany informací v hotelech. šŽijeme v informačním věku a hotel, který ignoruje tuto skutečnost, se vystavuje velkému riziku. Objektem výzkumu jsou hotely světového formátu, HYATT a HILTON.
Abstract:
The main theme of this work is the safety and protection of the information and their information systems. Specifically, it is aimed at processing information and safety systems in hotels. We live in the information age, and the hotel, which is ignoring this fact, are at high risk. The object of research are the hotels HILTON and HYATT, which have worldwide celebrity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloš Sobek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze