Theses 

Popření otcovství – Bc. Petra Bílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Bílková

Bakalářská práce

Popření otcovství

Denial of Paternity

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem popření otcovství v právním systému České republiky. Pomocí analytické metody řeší otázku využívání starých domněnek a principů v moderním právu. Dále využívá právních poznatků 20. století a uvádí jejich novelizace. Na jejich základě pak analyzuje případné změny v procesním právu. Tato práce též uvádí příklady soudních procesů a jejich výstupy. Rozebírá postavení rodiny v moderním právu, možnosti určování a popírání otcovství a případy asistované reprodukce. Krátce pojednává i o netypických případech jako jsou například anonymní porody či početí dítěte od mrtvého dárce.

Abstract: This bachelor’s paper is dealing with the question of paternity denial inthe legal system of the Czech Republic. It discusses the matter of using old presumptions and principles in the modern law. It also uses law findings from the 21st century and presents its amendments. According to that it analysis potential changes of adjective law. This paper states some examples of the trials and the final decisions. It examines the role of family in the modern law, possibilities of determination of paternity and its denial and cases of assisted reproduction. It briefly mentions untypical cases such as anonymous deliveries or conception ex mortuo.

Klíčová slova: Popření otcovství, Určení otcovství, Zákon o rodině, Občanský zákoník, Paternity denial, Determination of paternity, Act on Family, the Civil Code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kuncová
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:42, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz