Bc. Lucie Hellebrandová

Master's thesis

Kvalitativní parametry Moringa oleifera a Moringa stenopetala

Qualitative parameters of Moringa oleifera and Moringa stenopetala
Abstract:
První část diplomové práce popisuje rod Moringaceae, jeho botanickou charakteristiku, základní parametry, seznam obsahových látek a jejich využití. Dále diplomová práce charakterizuje vlastnosti dvou druhů Moringa oleifera a Moringa stenopetala, jejich zpracování a využití pro lidský organismus. Druhá část diplomové práce se zabývá stanovením vitaminu E v oleji i semenech moringy, poměry mastných kyselin …more
Abstract:
The first part of the diploma thesis explains the genus Moringaceae, its botanical characteristics, the basic parameters, the list of phytochemistry and its uses. Furthermore, the diploma thesis describes the characteristics of two types – Moringa oleifera and Moringa stenopetala, their processing and uses for the human organism. The second part of the diploma thesis deals with the determination of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
  • Reader: Kateřina Vaculová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta