Mgr. Petr Jakubec

Rigorózní práce

Vliv preventivního programu SENIOR AKADEMIE na kvalitu života seniorů

The Impact of the Prevention Programme "SENIOR ACADEMY" on the Quality of Life in Seniors
Anotace:
Práce se zabývá problematikou vlivu preventivního programu pro seniory, se zaměřením na prevenci kriminality, na zdraví a kvalitu života starších osob. Zaměřili jsme se na vybrané charakteristiky, které souvisejí se zdravím a kvalitou života starších občanů a na možnosti zlepšování péče prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Bylo prokázáno, že účast na preventivních programech pozitivně …více
Abstract:
The thesis deals with the impact of a prevention programme on seniors. The programme focuses on criminality prevention, health and quality of life of elderly persons. We dealt particularly with selected characteristics that are related to health and quality of life of elderly people, as well on the possibilities of improving care via life-long learning programmes. Our survey proved that the participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií