Mgr. Petr Jakubec

Advanced ('rigorózní') thesis

Vliv preventivního programu SENIOR AKADEMIE na kvalitu života seniorů

The Impact of the Prevention Programme "SENIOR ACADEMY" on the Quality of Life in Seniors
Abstract:
Práce se zabývá problematikou vlivu preventivního programu pro seniory, se zaměřením na prevenci kriminality, na zdraví a kvalitu života starších osob. Zaměřili jsme se na vybrané charakteristiky, které souvisejí se zdravím a kvalitou života starších občanů a na možnosti zlepšování péče prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Bylo prokázáno, že účast na preventivních programech pozitivně …more
Abstract:
The thesis deals with the impact of a prevention programme on seniors. The programme focuses on criminality prevention, health and quality of life of elderly persons. We dealt particularly with selected characteristics that are related to health and quality of life of elderly people, as well on the possibilities of improving care via life-long learning programmes. Our survey proved that the participation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Reader: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií