Theses 

Vliv preventivního programu SENIOR AKADEMIE na kvalitu života seniorů – Mgr. Petr Jakubec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Jakubec

Rigorózní práce

Vliv preventivního programu SENIOR AKADEMIE na kvalitu života seniorů

The Impact of the Prevention Programme "SENIOR ACADEMY" on the Quality of Life in Seniors

Anotace: Práce se zabývá problematikou vlivu preventivního programu pro seniory, se zaměřením na prevenci kriminality, na zdraví a kvalitu života starších osob. Zaměřili jsme se na vybrané charakteristiky, které souvisejí se zdravím a kvalitou života starších občanů a na možnosti zlepšování péče prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Bylo prokázáno, že účast na preventivních programech pozitivně působí na zlepšení zdraví i kvality života seniorů včetně subjektivní pohody. Senioři, kteří se projektu zúčastnili, měli nižší hodnoty stresu, byli méně nemocní a vykazovali vysokou míru frustrační tolerance a odolnosti.

Abstract: The thesis deals with the impact of a prevention programme on seniors. The programme focuses on criminality prevention, health and quality of life of elderly persons. We dealt particularly with selected characteristics that are related to health and quality of life of elderly people, as well on the possibilities of improving care via life-long learning programmes. Our survey proved that the participation in prevention programmes influences health and quality of life of seniors, including subjective well-being. Seniors who took part in the project had lower level of stress, were less ill and showed high level of frustration tolerance and resistance.

Klíčová slova: senior, program pohybových aktivit, kvalita života, zdraví, subjektivní pohoda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz