Theses 

Identita policejní organizace – Bc. Filip Špinar

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Špinar

Master's thesis

Identita policejní organizace

Identity of Police Organisation

Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu Identita policejní organizace. Cílem této práce je zjistit a vyhodnotit identitu policejní organizace u vybrané policejní jednotky, kterou je Pořádková jednotka Policie České republiky v Brně. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá policií jako takovou, její historií, podmínkami přijetí, kontrolou a mezinárodní spoluprací. Dále popisuje i vybranou policejní skupinu a samotný výzkumný projekt, tedy Identitu policejní organizace. Praktickou část tvoří výzkumný projekt, respektive dotazník, který vyplnilo 20 příslušníků pořádkové jednotky v Brně. Dotazník se skládá ze dvou částí, kde první zkoumá identitu vybrané organizace a druhá zjišťuje, kdo je to policejní profesionál podle brněnských policistů. Závěr práce obsahuje celkové výsledky a jejich popis.

Abstract: The thesis is devoted to the topic identity of a police organization. The aim of this work is to identify and evaluate the identity of a police organization at selected police unit, which is a unit of riot police of the Czech Republic in Brno. The work is consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the police, its history, recruitment requirements, control and international cooperation. It also describes the selected police squad and the research project, i.e. the police organizational identity. The practical part includes a survey or a questionnaire completed by 20 Brno riot squad officers. The questionnaire consists of two parts: the first examining the identity of the selected organization, and the latter focusing on what meaning the Brno riot squad officers assign to the expression a “police professional”. The conclusion contains final research results and their description.

Keywords: identita, policie, projekt COMPOSITE, výzkum

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 22:52, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz