Bc. Miroslava KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

Návrh optimálního složení mechanizačních prostředků pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků.

Proposal of optimum composition of the mechanization devices for the regular cycle maintenance of building for the wateragricultural meliorations of pieces of land
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám mechanizací pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků. Použitá mechanizace je: Dozer, skrejpr, štěpkovač, zemní stroj, křovinořez................. Vlastní práci jsem založila na revitalizaci rybníku Hamernníků Doubí v obci Lásenice. Zvýsledků mé vlastní práce je patrné, že revitalizace rybníků je velmi náročnná a nákladná práce.
Abstract:
In my diploma work I engage in the mechanization for the regular maintenance of building for the wateragricultural meliorations of piece of lands. The applicable mechanization: Dampr, Skrejpr, Dozer, graftmachine, bushescut{\dots}{\dots}{\dots}{\dots}{\dots} My proper work I engage on revitalization of pond names Hamerníků Doubí near by the village Lásenice. Out of the results of my proper work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
Zveřejnit od: 30. 4. 2008
Identifikátor: 5263

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Miroslava. Návrh optimálního složení mechanizačních prostředků pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků.. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.