Bc. Kateřina Doležalová

Diplomová práce

Sociální pedagogika v kontextu paliativní a hospicové péče

Social pedagogy in the context of palliative and hospice care
Anotace:
Paliativní a hospicová péče je zkoumaná v teoretické i empirické rovině. V oblasti paliativní péče je uvedena její struktura a jednotlivé formy. Zvláštní pozornost je věnována paliativní péči v dětském věku a činnosti neziskových organizací, které se danou problematikou a péčí zabývají. Teoretická část dále popisuje hospicovou péči z hlediska její struktury, formy a poskytuje historický průřez hospicové …více
Abstract:
Palliative and hospice care are examined in both theoretical and empirical level. Concerning palliative care its structure and individual forms are described. Particular atten-tion is paid to palliative care in childhood and to activities of NGO, that engage in the is-sues and the care. The theoretical part describes hospice care in terms of its structure, form, and pro-vides the historical overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležalová, Kateřina. Sociální pedagogika v kontextu paliativní a hospicové péče. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe