Mgr. Filip Jurnečka, Ph.D.

Rigorózní práce

Key management schemes in wireless sensor network simulations

Key management schemes in wireless sensor network simulations
Anotace:
V těchto tezích zkoumáme oblast schémat pro správu klíčů na bezdrátových sítích. Prozkoumáváme velké množství schémat, jejich klasifikací a způsobů ohodnocení. Identifikujeme několik možností pro zlepšení jak v klasifikaci, tak v evaluaci těchto schémat. Následně představujeme naše dosavadní výsledky v této oblasti. Na závěr nastiňujeme návrh pro budoucí výzkum zaměřený především na zlepšení současné …více
Abstract:
In this thesis proposal we examine the field of key management schemes for wireless sensor networks. We investigate a large number of schemes, their classifications and evaluation possibilities. We identify several possibilities for improvement in both classification and evaluation of these schemes. Afterwards, we present our results in this area. Last but not least, we outline our future work proposal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Oponent: Prof. Javier Lopez, Prof. Rei Safavi-Naini

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky