Bc. Karel Kampas

Bakalářská práce

Právní aspekty řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek

Legal Aspects of Driving a Motor Vehicle under the Influence of Alcohol and other Addictive Substances
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Právní aspekty řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek“ je analýza současné právní úpravy a vymezení základních pojmů. Na základě analýzy soudobé zákonné úpravy v České republice se autor snaží v závěru práce zhodnotit nynější právní úpravu (de lege lata) a vyvodit i celkové či dílčí změny, které by měly přispět k vývoji norem …více
Abstract:
The object of this bachelor work “Legal aspects of driving a motor-powered vehicle under the influence of alcoholic drinks or other addictive substances“ is to analyse the current legal regulations and to define basic terms. The author tries, on the basis of the analysis of the current legal regulations of the Czech republic, to review the existing legal regulations (de lege lata) and to deduce general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta